Merkez Camii

Detay

  • Müşteri Diyanet İşleri
  • Yer Çorum Alaca / Höyük
  • Tarih2015
  • Bütçe500.000 $

Tapu dairesinden arsaya ait yeni tarihli tapu kayıt örneği , kadastro krokisi ve arsanın x-y koordinatları alınacaktır. Bu bilgilerin autocad, dxf veya dwg formatında kayıt edilerek email yoluyla veya CD’ye kaydedilerek bize gönderilmesi işlerimizi hızlandırır.  
Cami belediye imar hudutları içinde yapılacak ise Belediye’den imar durumu alınacaktır. İmar durumunda; “caminin yoldan ve çevre arsalardan uzaklıkları ve arsanın kuzey yönü ” belirtilecektir.
Cami derneği yetkilileri tarafından ;belediyeden alınan bu imar durumu üzerinde  Caminin, şadırvanın, wc'nin ve cenaze namazı kılma mahallinin arsanın neresinde olacağı, bu tesislerin arsada hangi yere oturacağı kabaca kroki olarak işaretlenecektir.  
Bu bilgilerin autocad, dxf veya dwg formatında kayıt edilerek email yoluyla veya CD’ye kaydedilerek bize gönderilmesi gerekir.

ARSANIN VE ARSADA CAMİ YAPILACAK BÖLÜMÜN KÖŞE KOTLARI:
Serbest çalışan tapu kadastro mühendisi, teknikeri veya tapu kadastro müdürlüğü elemanları tarafından “plankoteyani; arsanın ve arsada cami yapılacak bölümün  köşe noktalarının kotları” belirlenecektir. Şayet cami yapılacak arsanın bitişiğinden geçen yollarda veya arsanın kendi içinde bariz kot değişiklikleri var ise, bu kırılma noktalarının kotları da tespit edilecektir. Bu plankotenin ve aplikasyon krokisinin autocad, dxf veya dwg formatında kayıt edilerek email yoluyla veya CD’ye kaydedilerek bize gönderilmesi işlerimizi hızlandırır.
Cami derneği yetkilileri tarafından yapılacak caminin cemaat kapasitesiveya caminin ebatları belirtilecektir.
Cami derneği yetkilileri tarafından cami kompleksi içinde yer alması istenilen: şadırvan, WC, Morg, Çeşme, Gasilhane, Kur’an kursu vs. gibi eklenti ve müştemilatlardan hangilerinin yer almasının istendiği belirtilecektir.